Company Profile
Enterprise Honor
Contact info

Address: Xiaoyuan Industrial Zone,Yueshan Town Huaining County,Anqing Anhui
Tel :0556-4051202 0556-4052862
Fax :0556-4052864
URL: http://www.duxiu.com.cn
E-mail:market@duxiu.com.cn      duxiu@duxiu.com.cn        

Bank: Bank of China Huaining County Office on
Account number: 02654008091001

Focus on new products